Conócenos > Transparencia > Financiadores > Xunta de Galicia: programas de cooperación para mozos do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Xunta de Galicia: programas de cooperación para mozos do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

APAMP é beneficiaria dunha axuda por importe de 29.442,25 € para a contratación de 3 mozos desempregados inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, durante un periodo de 7 meses, co obxectivo de proporcionarlle unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral, prestando o servizo de: “REFORZO DO SERVIZO ASISTENCIAL E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS”: realizando as tarefas de coidado de persoas con parálise e tarefas de limpeza de instalacións.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.
 

 
      Imprimir
MATERIALES RELACIONADOS