Scroll to top

Certificacións e recoñecementos

  • Certificación de Calidade no Centro de Navia, nos servizos de residencia con atención diúrna, na norma 9001:2008, no ano 2014.
  • Obtención de Informe de Autoavaliación EFQM con máis de 200 puntos, en 2011.
  • Certificación de Calidade nos servizos do Centro Miguel Hernández, na norma 9001:2008, no ano 2009.
  • Rexistrada en o Censo de Asociacións e entidades culturais de Galicia, con número de rexistro B-03.21, en 2008.
  • Rexistrada en o Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria, con número de inscrición Ou-300, en 2004.
  • Rexistrada en o Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, nos talleres de téxtil, encadernación, cartón pedra, gravado e papel, desde 2004.
  • Rexistrada en o Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Vigo, con número 507-97.
  • Rexistrada no rexistro de Entidades prestadoras de Servizos Sociais, co número E-59, desde 1994.
  • Recoñecida de Utilidade Pública polo Ministerio de Interior, desde 1983.
gl_ESGL