Scroll to top

Que é?

Sabemos que é un termo que non entra dentro do vocabulario duns pais ilusionados. Por iso acompañarémosvos no camiño do descubrimento da parálise cerebral.
Pero que é a parálise cerebral?
A parálise cerebral é unha discapacidade producida por unha lesión no cerebro que afecta á mobilidade e a postura da persoa, limitando a súa actividade. Esta discapacidade pode ir acompañada dunha discapacidade sensorial ou intelectual en maior ou menor grao, por iso referímonos á parálise cerebral como unha pluridiscapacidad.
A definición científica da parálise cerebral describe esta discapacidade como “un grupo de trastornos permanentes do desenvolvemento do movemento e da postura, que causan limitacións na actividade e que se atribúen a alteracións non progresivas ocorridas no desenvolvemento cerebral do feto ou da primeira infancia” (A report: the definition and classification of cerebral palsy).
Como é convivir coa parálise cerebral?
O grao no que esta discapacidade afecta a cada neno ou nena é diferente, e vén determinado pola intensidade e o momento concreto en que se produce a lesión. De modo que podemos atoparnos con persoas que conviven cunha parálise cerebral que resulta apenas perceptible, desenvolvendo unha vida totalmente normal, fronte a outras que necesitan do apoio de terceiras persoas para realizar as tarefas máis básicas da súa vida diaria.
É moi común?
A parálise cerebral é a causa máis frecuente de discapacidade en nenos e nenas. Unha de cada 500 persoas ten parálise cerebral.
Cales son os trazos principais?
  • É unha desorde permanente, isto implica que a lesión neurolóxica que se produciu é irreversible e persiste ao longo de toda a vida.
  • A lesión non cambia, é inmutable. O dano neurolóxico non aumenta nin diminúe aínda que as consecuencias e os síntomas que se vaian manifestando poden cambiar, mellorar ou empeorar.
  • A alteración do sistema neuromotor inflúe en aspectos físicos como son a postura ou o movemento.
  • A lesión prodúcese antes de que o desenvolvemento e crecemento do cerebro completouse. Pode ocorrer durante a xestación, o parto ou os tres primeiros anos de vida do neno ou nena, xa que é neste período de tempo cando o sistema nervioso central está en plena maduración.
  • A lesión tamén pode afectar a outras funcións como a atención, a percepción, a memoria, a linguaxe e o razoamento. O número de funcións danadas depende, por unha banda, do lugar, tipo, localización, amplitude e disfunción da lesión neurolóxica, e polo outro, polo momento en que se produce o dano, é dicir, o nivel de maduración do encéfalo.
  • Ademais, a lesión interfere no desenvolvemento do Sistema Nervioso Central. Unha vez producido o dano este repercute no proceso madurativo do cerebro e, por tanto, no desenvolvemento do neno ou nena.
gl_ESGL