Scroll to top

Tipos de parálise cerebral

A parálise cerebral caracterízase por dificultar a transmisión das mensaxes enviadas polo cerebro aos músculos. Atendendo a este feito, Eric Denhoff realizou a seguinte clasificación *atendendo ao ton e a postura da persoa:

 • PARÁLISE CEREBRAL ESPÁSTICA

Espasticidad significa rixidez; as persoas que teñen esta clase de parálise cerebral atopan dificultade para controlar algúns ou todos os seus músculos, que tenden a estirarse e debilitarse, e que a miúdo son os que sosteñen os seus brazos, as súas pernas ou a súa cabeza.

A parálise cerebral espástica prodúcese normalmente cando as células nerviosas da capa externa do cerebro ou cortiza, non funcionan correctamente.

Dáse nunha porcentaxe dun 60-70% das persoas con parálise cerebral.

 • PARÁLISE CEREBRAL DISQUINÉTICA O ATETOIDE
Caracterízase, principalmente, por movementos lentos, involuntarios (que se agravan coa fatiga e as emocións e se atenúan en repouso, desaparecendo co soño) e descoordinados, que dificultan a actividade voluntaria. É común que as persoas que teñan este tipo de parálise cerebral teñan uns músculos que cambian rapidamente de frouxos a tensos. Os seus brazos e as súas pernas móvense dunha maneira descontrolada, e pode ser difícil entenderlles debido a que teñen dificultade para controlar a súa lingua, a súa respiración e as cordas vocais. A parálise cerebral atetoide é o resultado de que a parte central do cerebro non funcione adecuadamente.
 • PARÁLISE CEREBRAL ATÁXICA

As persoas con parálise cerebral atáxica teñen dificultades para controlar o equilibrio debido a unha lesión no cerebelo. Segundo o alcance da lesión, estas persoas poden chegar a camiñar, aínda que o farán de maneira inestable.

 • PARÁLISE CEREBRAL MIXTA

A parálise cerebral mixta prodúcese cando o cerebro presenta lesións en varias das súas estruturas, polo que, en xeral, non se manifestarán as características dos diferentes tipos nas súas formas puras, senón que existirán combinacións.

*Tamén podemos diferenciar a parálise cerebral en función da parte do corpo que se atopa afectada, tendo así unha clasificación por criterios topográficos:

 • HEMIPLEXIA: Prodúcese cando a discapacidade preséntase unicamente na metade esquerda ou dereita do corpo.
 • PARAPLEXIA: Afectación sobre todo de membros inferiores.
 • TETRAPLEXIA: Están afectados os dous brazos e as dúas pernas.
 • DISPLEXIA: Afecta ás dúas pernas, estando os brazos nada ou lixeiramente afectados.
 • MONOPLEXIA: Unicamente está afectado un membro do corpo.

*Por último, en función da severidade coa que se manifesta a parálise cerebral:

 • Parálise cerebral LEVE: Prodúcese cando a persoa non está limitado nas actividades da vida diaria, aínda que presenta algunha alteración física.
 • Parálise cerebral MODERADA: O individuo ten dificultades para realizar actividades diarias e necesita medios de asistencia ou apoios.
 • Parálise cerebral SEVERA: A persoa require de apoios para todas as actividades.
gl_ESGL