Scroll to top
Proxectos

SGPRES

O SGPRES (Servizo Gratuíto de Préstamos de Recursos) é un servizo de información, apoio, asesoramento, demostración e asistencia de produtos de apoio para a autonomía persoal e a comunicación posto en marcha desde o noso centro de Atención infantil.

Promociónase o intercambio de coñecemento, a formación a profesionais,  familias, e aos usuarios/as, coa cesión temporal do produto de apoio máis adecuado á necesidade de cada neno/a.

O Servizo Gratuíto de Préstamos de Recursos conta con material de posicionamento, tecnolóxico e produtos de apoio, co obxectivo de favorecer e estimular as habilidades e destrezas de cada neno/a segundo as súas necesidades; nas seguintes áreas: motora, estimulación sensorial, deglución, acceso á comunicación, participación e autonomía persoal. Estes dispositivos trasládanse aos centros educativos ou domicilios onde intervén o equipo interdisciplinar do CAI (TO, fisioterapeutas, psicólogo e logopeda) para valorar a súa funcionalidade na contorna no que o neno/para vai a desenvolverse.

Desta maneira, os profesionais dos centros educativos (infantil, primaria e secundaria), escolas infantís (0-3 anos) ou as familias, adquiren a aprendizaxe do seu uso, posibilitando así a xeneralización nas contornas.

 

gl_ESGL