Scroll to top
Transparencia

Orzamento

A Asemblea de socios, tras a aprobación do orzamento, decide destinar o saldo positivo previsto a reforzar os servizos de atención directa e administración. Trimestralmente, a Xunta directiva realiza un seguimento deste orzamento, coa súa comparativa cos datos reais, o que permite ir analizando as desviacións producidas durante o ano, e tomar as medidas oportunas para un mellor aproveitamento dos recursos.

 

A continuación móstranse os orzamentos dos últimos anos:

  • Orzamento 2023Orzamento 2022Orzamento 2021
  • Orzamento 2020

  • Orzamento 2019

gl_ESGL