Scroll to top
Con Voz Propia

Exerzo Os Meus Dereitos

Exerzo os meus dereitos é un proxecto que nace en outubro de 2022 da man da Federación ASPACE Galicia, co obxectivo de prestar asesoramento e apoio ás persoas con parálise cerebral no exercicio de todos os seus dereitos e liberdades fundamentais. O obxectivo principal é promover a súa participación directa en condicións de acceso real e efectivo.

Esta iniciativa nace como un desenvolvemento práctico do proxecto Coñece os teus dereitos que leva a cabo a Confederación Aspace a nivel nacional. Partindo da autoconciencia dos dereitos e liberdades fundamentais que este proxecto ofrece ás persoas con parálise cerebral, exerzo os meus dereitos tratando de poñer en práctica a súa defensa e reivindicación ante situacións nas que non son respectados.

O exercicio dos meus dereitos persegue o obxectivo xeral de que as persoas con parálise cerebral e os seus familiares poidan exercer os seus dereitos en igualdade de condicións que as demais, realizando as reclamacións ou demandas que para iso sexan necesarias. Así mesmo, enmárcanse como obxectivos específicos os seguintes:

  • Exercicio de dereitos en igualdade de condicións.
  • Fomento da participación e inclusión na comunidade.
  • Acceso á xustiza en igualdade de condicións.
  • Visibilidade das persoas con parálise cerebral e outras patoloxías relacionadas e dos seus familiares.
  • Empoderamento persoal.
  • Loitar contra situacións de discriminación e eliminación de barreiras.

O proxecto realízase a través do traballo coordinado entre os colectivos de cidadanía activa das entidades ASPACE Galicia, o servizo de asesoramento xurídico da Federación, os equipos de comunicación e a dirección das entidades. Tamén é moi importante a colaboración dos psicólogos que participan nos grupos. As redes de Cidadanía Activa das entidades son grupos de traballo integrados por mulleres e homes con parálise cerebral cuxo obxectivo é promover a súa propia participación social, así como o resto do colectivo interesado.

Retos para 2023

Os colectivos de cidadanía activa xa traballan nas novas reivindicacións para 2023. Nestes momentos participamos no proxecto xunto con ASPACE CORUÑA e AMENCER ASPACE). A metodoloxía de traballo baséase fundamentalmente no traballo práctico e na participación directa de persoas con parálise cerebral. Inicialmente, realízase unha reunión para detectar calquera necesidade e preséntanse diferentes alternativas para a súa reclamación: reclamacións, reclamacións, propostas normativas, etc. As persoas con parálise cerebral deciden como facer a reivindicación e a forma de difusión a través dos medios para darlle visibilidade. As reunións de seguimento realízanse mensualmente e acórdanse os seguintes pasos a seguir. As actuacións iniciadas este ano céntranse sobre todo na falta de accesibilidade. Dende Apamp traballan para recuperar o servizo de bus para persoas con mobilidade reducida, eliminado tras a pandemia, e para dar visibilidade á falta de accesibilidade no transporte urbano.

Este proxecto é unha ferramenta moi útil que permite a participación proactiva das persoas con parálise cerebral e que reforza o fomento da toma de decisións e o empoderamento que se realiza de forma continuada dende as entidades.

 

gl_ESGL