Scroll to top

Misión

A misión de APAMP é contribuír ao desenvolvemento do proxecto de  vida de cada persoa con parálise cerebral ou afín, prestando os apoios necesarios, a eles e ás súas familias, e facilitando oportunidades para que poidan tomar as súas propias decisións e participar activamente na sociedade.

Visión

A visión de APAMP, é ser recoñecida e valorada socialmente por: A defensa dos dereitos das persoas con parálise cerebral e afíns, e os das súas familias. A participación activa na entidade de todos os axentes da organización (persoas con parálise cerebral, familias, profesionais e voluntarios). Actitude proactiva na detección de necesidades, e eficiente na xestión de recursos.

Os nosos valores

Superación

Alcanzar as nosas metas grazas á forza de vontade e ás ganas, para ter a maior autonomía posible sempre con motivación e perseveranza.

Dignidade

A dignidade para nós é:

  • O respecto polas persoas. Todas as persoas merecemos respecto sen importar como somos.  Respecto á intimidade, a vida privada, ás relacións afectivas.
  • A oportunidade de facer cousas sós. Axudar ás persoas a que consigan as cousas por se mesmas Que se nos teña en conta e asígnenllenos responsabilidades.
  • Que se nos apoie para conseguir as nosas metas, soños. Poder elixir realizar un proxecto de vida.
  • A igualdade, relacionada con que todos somos valiosos. Tratar e ser tratado de igual a igual.  Poder elixir como vivir ou morrer.
  • Autonomía e superación.
  • Xustiza e igualdade.
  • As persoas como centro. Respecto ás persoas.
  • Xenerosidade, bondade cos demais.

Afecto

Facultade que ten unha persoa para poder decidir por se mesmo e actuar segundo as súas ideas e intereses.

A afectividade é a necesidade que temos os seres humanos de establecer lazos con outras persoas.

Libertade

Libertade é a facultade ou capacidade do ser humano de actuar según os seus valores, criterios, razón e vontade, sen máis limitacións que o respeto e a libertade dos demáis!

Conexión

Conéctase entre nós, conéctase con losdemás, a través da complicidade, o humor…hai unión.

Creatividade

  
gl_ESGL