Scroll to top

Centro de Atención Infantil

CAI

No Centro de Atención Infantil (CAI), situado na rúa Sagunto, acompañamos e empoderamos aos nenos/as e adolescentes con parálise cerebral e afíns e ás súas familias no desenvolvemento das súas capacidades e logro dos seus intereses e expectativas dentro das súas contornas naturais: ámbito escolar, formativo, ámbito familiar e ámbito lúdico e comunitario.

Ámbito escolar e formativo: Apoiamos, informamos e asesoramos ao centro escolar e/o formativo deseñando proxectos e actividades de innovación educativa e levando a cabo unha formación personalizada e/o “in situ” nas aulas en temas específicos de accesibilidade, control postural, deglución, procesamento sensorial, xestión conductual, produtos de apoio para a autonomía persoal e a comunicación, recursos e estratexias para a inclusión no grupo, entre outros, achegando así unha maior seguridade ao equipo educativo e unha atención educativa máis integral e de calidade cara ao alumnado con PC e outras discapacidades afíns.

Facémolo a través dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) e dos Contratos-Programa e apoiándonos no Convenio establecido coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

Ámbito familiar: Empoderamos e acompañamos ás familias para que participen activamente en todos os procesos relacionados cos seus fillos/as (escolar, lúdico, terapéutico…), achegándolles información, orientación, soporte, formación e asesoramento e facilitándolles tamén a súa conciliación e loxística familiar a través dos nosos servizos de respiro familiar e da propia intervención na súa contorna natural.

É moi importante para nós acordar coas familias as nosas liñas de traballo e as contornas onde cren máis oportuna nosa intervención e acompañamento (casa, parque, escola, actividade extraescolar, piscina…), así como comunicarnos e coordinarnos con outros profesionais relacionados co neno/a ou adolescente (gabinetes, equipos at.temperá, servizos sociais, etc).

Ámbito lúdico e comunitario: Creamos e propoñemos experiencias lúdicas accesibles a todos/as que ofrezan a oportunidade de xogar, relacionarse con iguais, aproveitarse dos espazos comunitarios e gozar do seu tempo libre de forma significativa. Facémolo a través da nosa ludoteca, dos campamentos de verán e de actividades deportivas adaptadas (boccia, slalom).

Equipo formado por:

Fisioterapeuta

Terapeuta

ocupacional
Logopeda

Psicóloga

Traballadora social

Monitoras de lecer e tempo libre

 

Líneas de actuación de nuestro CAI en Centros Educativos (Dossier)

Ficha de atención a la demanda

Ficha de solicitud de plaza

Ludoteca

Na nosa Ludoteca Inclusiva do Centro de Atención Infantil asisten nenos/as entre os 4 e os 10 anos e está orientada a fomentar a diversidade, a convivencia e a aprendizaxe entre os grupos de iguais co fin de beneficiar a todos e cada un dos/as participantes deste espazo (nenos/as, familias e comunidade).
Ofrecemos un programa de actividades lúdicas, de lecer e aprendizaxe a través dun servizo de inclusión para nenos/as con e sen discapacidade co obxectivo de facilitar a súa comunicación e desenvolvemento a través do xogo, converténdose nun elemento integrador e permitindo adquirir rutinas, normas, valores sociais e de convivencia.
Para alcanzar este obxectivo xeral, adaptamos o xogo ao perfil individual de cada neno/a, entendendo que as necesidades de toda persoa son da mesma importancia. Así, asegúrase o acceso de todos/as os/as nenos/as ao equipamento e aos programas de lecer propostos, proxectándose a inclusión como un valor inherente a este proxecto. Unha das actividades máis destacables é o campamento de verán que leva a cabo durante todo o mes de xullo.
Semanalmente participan nas actividades da ludoteca unha media de 60 nen@s, que acoden un máximo de dous días á semana.

Sigue a la Ludoteca en sus RRSS

gl_ESGL